X
Netwerk Oostelijk Zuid-Limburg

Het netwerk palliatieve zorg Oostelijk Zuid-Limburg (OZL) is een samenwerking van zorgvragers, professionele zorgaanbieders en -zorgverleners en organisaties van vrijwilligerswerk op het gebied van palliatieve zorg in de regio.

De samenwerking heeft tot doel de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio te optimaliseren. Tot de regio behoren de gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Voerendaal.

In OZL kennen we de volgende netwerkpartners.

U kunt voor vragen en informatie contact opnemen met het netwerk via de netwerkcoördinator Jolanda Timmermans-Joosten. 

  • contact per mail
  • Telefoon: 045 56 37 449 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 16.30 uur)
  • Postadres: Netwerk Palliatieve Zorg Oostelijk Zuid-Limburg, Postbus 149, 6440 AC Brunssum 

N.B. : Wilt u als hulpverlener  telefonisch advies over palliatieve zorg bij een patiënt, bel dan rechtstreeks met het Regionaal Consultatieteam Palliatieve Zorg: 0900 7255486. Ook voor het aavragen van een bedside consultatie/meekijkadvies dient u zich in eerste instantie tot dit telefoonnummer te wenden.