X
Actueel

Netwerk Integrale Kindzorg Limburg & Zuidoost-Brabant (NIK)

Als ouder(s) van een kind met een ernstige aandoening en intensieve zorgbehoefte komt er veel op u af. U krijgt te maken met veel verschillende hulpverleners en instanties. Dit kan veel van u vragen waardoor het ‘gewone’ gezinsleven onder druk komt te staan. U wilt graag de beste zorg en begeleiding voor uw kind en uw gezin, maar u weet niet altijd waar u met uw hulpvraag terecht...

Centrum voor Levensvragen

Lokale Centra voor Levensvragen. Het ministerie VWS geeft subsidie aan netwerken voor het opstarten van Centra voor Levensvragen. https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-1258.html  

NIEUW: Palliaweb

NIEUW: Palliaweb, hét platform waar in de loop van 2019 iedereen die actief is in de palliatieve zorg relevante, actuele en betrouwbare informatie en middelen kan vinden - en delen.

Theme picker