X
Agenda

Zondag 7 oktober om 15:00 uur

Filmhuis De Domijnen vertoont i.s.m. Netwerk PZWM "The Leisure Seeker"

In het kader van de Internationale Dag voor Palliatieve Zorg vertoont het het Filmhuis de Domijnen in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek ‘The Leisure...

Film "Miss You Already"

15 oktober ECI Filmhuis Roermond

In het kader van de Internationale Dag voor Palliatieve Zorg vertoont het Netwerk Palliatieve Zorg Midden Limburg in samenwerking met ECI Filmhuis deze film.