X
Centrum voor Levensvragen: geestelijk begeleiding bij uw thuis.

Als u te horen krijgt dat u niet meer geneest, verandert er veel. Veel mensen die ongeneeslijk ziek zijn gaan zichzelf vragen stellen. Het delen van uw vragen, uw gedachten en gevoelens, kortom uw hart luchten, kan helpen. Niet iedereen heeft in de eigen nabije omgeving mensen om over deze vragen te praten, of wil deze met hen delen. Soms is het gemakkelijker om dit met een ‘vertrouwde vreemde’ te doen.

Geestelijk verzorgers bieden u daarbij ondersteuning. Zij helpen u bij vragen over leven en dood, geloof en ongeloof, angst en vertrouwen, zaken uit het verleden, het heden en de toekomst; alles wat u bezighoudt kan onderwerp van gesprek zijn. Zij bieden geen kant-en-klare oplossingen, maar geven u meer inzicht in uw vragen en hoe u daar uw weg in kunt zoeken.

Sinds dit jaar kunt u voor ondersteuning en begeleiding van geestelijk verzorgers terecht bij zogenaamde CENTRA VOOR LEVENSVRAGEN.  De geestelijk verzorgers vebonden aan het Centrum komen bij uw thuis. Er zijn géén kosten aan verbonden. U kunt zich rechtstreeks tot het Centrum wenden of via uw huisarts of thuiszorgmedewerker. Iedere regio heeft een eigen Centrum en een eigen aanmeldadres.

Noord-Limburg

brochure met informatie over aanmelding.

Oostelijk Zuid-Limburg
Midden-Limburg

aanmelding Centrum: info@cvlmidden-limburg.nl  

Heuvelland

 De regio rondom Maastricht is bezig met het opstarten van een Centrum. Ze hebben wel een  Sociale kaart geestelijke zorg. Voor begeleiding thuis, kunt u terecht bij de Centra van Westelijke Mijnstreek of Oostelijk Zuid-Limburg.

Westelijke Mijnstreek

brochure met informatie over aanmelding. De regio heeft ook een sociale kaart  geestelijke begeleiding.