X
Geestelijke/spirituele zorg: waar kunt u terecht?

Als u te horen krijgt dat u niet meer geneest, verandert er veel. Veel mensen die ongeneeslijk ziek zijn gaan zichzelf vragen stellen. Waar heb ik dit aan verdiend? Wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom moet ik zo lijden? Wat heeft mijn leven zo nog voor zin?

Het delen van uw vragen, uw gedachten en gevoelens, kortom uw hart luchten, kan helpen. Niet iedereen heeft in de eigen nabije omgeving mensen om over deze vragen te praten, of wil deze met hen delen. Soms is het gemakkelijker om dit met een ‘vertrouwde vreemde’ te doen. Geestelijk verzorgers bieden u daarbij ondersteuning. Zij helpen u bij vragen over leven en dood, geloof en ongeloof, angst en vertrouwen, zaken uit het verleden, het heden en de toekomst; alles wat u bezighoudt kan onderwerp van gesprek zijn.

Geestelijk verzorgers bieden geen kant-en-klare oplossingen, maar geven u meer inzicht in uw vragen en hoe u daar uw weg in kunt zoeken.

Geestelijk verzorgers hebben een beroepsgeheim. Alles wat u hen vertelt, is vertrouwelijk en mag alleen met uw toestemming worden besproken met anderen.

In de verschillende (netwerk)regio's plaatsen in Limburg zijn initiatieven, bij wie u terecht kunt voor zo'n gesprek.