X
Zorg thuis of zorg elders

Veel mensen willen graag zo lang mogelijk hun eigen leven blijven leiden, de zorg thuis ontvangen en ook thuis sterven. Dat is heel begrijpelijk, maar ook dan is vaak (extra) hulp nodig. Het kan zijn dat u niet thuis kunt blijven, of misschien wilt u dat niet. Bijvoorbeeld wanneer familie en vrienden niet meer voor u kunnen zorgen, of wanneer u geen naasten hebt die dit kunnen of willen. 

U kunt dan naar verschillende voorzieningen.