X
Consultatie en advies

Professionals, (huis)artsen, verpleegkundigen, verzorgenden enz. kunnen zich telefonisch laten adviseren over de palliatieve zorgverlening bij een patiënt door een Consultatieteam palliatieve zorg; een team van experts op het gebied van de palliatieve zorgverlening. Nederland kent verspreid over het land vele regionale consultatieteams. Deze teams worden gefaciliteerd door IKNL.

Het regionaal consultatieteam Palliatieve Zorg Midden en Zuid-Limburg is bereikbaar van maandag t/m zondag van 0.00-23.59 uur via: 0900 - 725 5486.

 In de app PalliArts onder consultatie leest u meer over consultatieteams en waarover u vragen kunt stellen. De app is gratis te downloaden via de Appstore of Google Playstore.

In Noord-Limburg kunt u bij vragen over een patiënt in de palliatieve fase terecht bij het Transmuraal Palliatief Team. Denk hierbij aan vragen over: symptoombestrijding, psychosociale problemen, ethische dilemma's, inzet van hulpmiddelen, coördinatie van zorg en spirituele en zingevingproblemen. Voor consulten kunt u terecht via telefoonnummer: 06-15 41 42 37 .

Klik hier voor meer informatie over het Transmuraal Palliatief Team Noord-Limburg