X
Informare Noord-Limburg

Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Limburg wordt de Informare uitgereikt. De Informare is een informatiedrager die:
• Zorgvragers en naasten overzicht en regie geeft op alle informatie rond palliatieve zorg.
• Zorgvragers en naasten helpt bij het nemen van beslissingen.

De Informare bevat een informatiegids over mogelijkheden van palliatieve zorg en ondersteuning in Noord-Limburg en het magazine PalvoorU. Daarnaast wordt de map door het transmuraal palliatief team of netwerkcoordinator verder gevuld met informatie, aangepast aan de situatie van de zorgvrager.
Naast dat hulpverleners de Informare aan kunnen bieden, kan ook om deze informatie gevraagd worden. Eigen regie van zorgvragers en naasten is een belangrijk thema in de zorg.
Indien u een exemplaar van de Informare wilt ontvangen, neem dan contact op met NPZ Noord-Limburg: npz@viecuri.nl