X

Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven, zorg, regie houden en afscheid nemen.

Patienten en naasten

Onder meer actualiteiten, scholingen, deskundigheidsbevordering en projecten.

Zorgverleners

Informatie over zorg bij u in de buurt.

Zorg in uw buurt

Actueel

Aanpak Geestelijke Verzorging.

Min. VWS stelt 7 miljoen ter beschikking.

De minister van VWS heeft in een kamerbrief een plan van aanpak gepresenteerd voor het ondersteunen van geestelijk verzorgers. Vanaf 2019 stelt hij jaarlijks 7 miljoen ter beschikking om de bereikbaarheid en de financiering van de geestelijke verzorging in de thuissituatie te verbeteren.

x