X
Patiënten en naasten

U heeft het bericht gekregen van uw arts dat u niet beter kunt worden. . 
Dit  maakt dat u geconfronteerd wordt met vragen zoals:

  • met welke veranderingen krijg ik te maken
  • waar kan ik terecht voor informatie
  • waar kan terecht met mijn verhaal
  • waar kan ik terecht als ik achteruit ga
  • hoe behoud ik de regie  

De zorg en ondersteuning die u nu nodig heeft, heet Palliatieve zorg.

Op deze website vindt u informatie over vragen die u heeft.

Heeft u zorg nodig, kijk dan in het overzicht onder Zorg in uw regio.

Heeft u specifieke vragen dan kunt u terecht bij de netwerkcoordinator palliatieve zorg.

Klik bij netwerken op uw netwerk voor de contactgegevens van de netwerkcoordinator.