X
Patiënten en naasten

U heeft het nieuws gekregen van uw arts dat u niet beter kunt worden. De zorg en ondersteuning die u nu nodig heeft, heet Palliatieve zorg
Dit nieuws maakt dat u geconfronteerd wordt met vragen zoals:

  • met welke veranderingen krijg ik te maken
  • waar kan ik terecht voor informatie
  • waar kan terecht met mijn verhaal
  • waar kan ik terecht als ik achteruit ga
  • hoe behoud ik de regie  

Op deze website vindt u informatie over vragen die u heeft.

Heeft u zorg nodig, kijk dan in het overzicht onder Zorg in uw regio.